gtag('config', 'G-P6TTSH9C6H');

דמי הבראה

כל עובד זכאי לדמי הבראה לאחר השלמת שנת עבודה מלאה. דמי ההבראה מחושבים על בסיס הוותק במקום העבודה, היקף המשרה והתעריף הנהוג במקום העבודה, כאשר גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי עומד השנה על 378 ש"ח ליום וגובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 432 ש"ח ליום.

דמי ההבראה ישולמו לעובדים במשרה מלאה ולפי הנוסחה שלהלן:

  • עבור השנה הראשונה – 5 ימים
  • עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית – 6 ימים
  • עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימים
  • עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימים
  • עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה  – 9 ימים
  • עבור השנה העשרים ואילך – 10 ימים
הזכאות לדמי הבראה לאחר סיום יחסי עובד ומעביד מוגבלת לשנתיים האחרונות בלבד ובתנאי שהעובד לא קיבל במהלך השנתיים האחרונות כל תשלום כאמור.

לפי פסיקות בתי הדין לעבודה נקבע העיקרון המנחה שאין לשלול דמי הבראה לעובדים ובמקומם לממן טיולים ונופשונים. אלא, אם המעביד הודיע על כך מראש לעובד והוא הסכים בכתב או בעל פה או בעצם יציאתו לנופש המדובר אזי ניתן לראות במימון הנופש כחלופה מתקבלת.

משרד עו''ד אולגה קפלן


משרד: 08-6160474
נייד: 053-8832247
olgakaplanlaw@gmail.com

רח' הגפן 2, כרמי יוסף

צרו עמנו קשר, ונשמח לסייע לכם עם מיטב הידע והכלים שברשותנו.