gtag('config', 'G-P6TTSH9C6H');

דיני משפחה

דיני משפחה הם הענף המשפטי שבהתאם למיון המקובל בתורת המשפטים כולל מעמד אישי וזכויות וחובות הנובעים מן המעמד המשפחתי.

דיני משפחה בישראל נבדלים מענפי משפט אחרים מבחינת מקורות הדין המהותי, וערכאת השיפוט, הנקבעים בהתאם להשתייכות הדתית של המתדיינים. ישנה גם חקיקה אזרחית טריטוריאלית משלימה, ובתי משפט אזרחיים למשפחה בעלי סמכות שיפוט מקבילה בחלק מענייני המשפחה. הסמכות לדון בסכסוכים אזרחיים בין בני משפחה הינה של  בתי המשפט למשפחה.

הדין הדתי חל לגבי המרת דת, נישואים, גירושים, המרת דת בן זוג ומזונות ילדים, אפוטרופסות וכשרות משפטית. כמו כן,  בית דין דתי ידון בענייני ירושה בהסכמת הצדדים,  לפי דין הירושה הדתי.

עריכת הסכם ממון

הסכם יחסי ממון נועד להגדיר כיצד יחולקו נכסיהם של בני זוג נשוי עם סיום נישואיהם.

בני זוג יכולים לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם, או במהלך הנישואים. חשוב לציין שמועד עריכת ההסכם משפיע על האופן שבו ניתן לאשר אותו.

החוק תקף גם על בני זוג שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים, כולל בני זוג מאותו מין.אבהות

תביעת אבהות היא הליך שמטרתו לקבוע האם גבר הוא אביו של קטין, לרוב באמצעות בדיקה גנטית.

אם יש חשש כי הקטין ייפגע בשל תוצאות בדיקה גנטית, בית המשפט יכריע בשאלת האבהות על סמך ראיות אחרות.

בסיום ההליך המשפטי נותן בית המשפט פסק דין המצהיר האם הגבר שנתבע הוא אביו של הקטין או לא.

גירושין

הליך הגירושין הוא הליך מורכב רגשית ולעתים אף משפטית, הנוגע למשפחות רבות בישראל.


חלוקת רכוש

חוק יחסי ממון קובע כי כל הנכסים שנצברו במהלך חיי הנישואין, נחשבים באופן אוטומטי כנכסים משותפים, גם אם הם שייכים או רשומים רק על שם אחד מבני הזוג, למעט נכסים שיוזכרו בהמשך.

עם זאת, כל אחד מבני הזוג יכול לפנות לבית המשפט ולהוכיח כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לכלול באיזון המשאבים גם נכסים שהסדר איזון המשאבים לא חל עליהם.

מזונות ומדור

בתי המשפט נוהגים לפסוק 3 סוגי מזונות:

מזונות אישה: דמי מזונות לבת/בן זוג , נועדו להבטיח את רמת החיים של האישה, ממועד הפרידה בין בני הזוג ועד למועד התרת קשר הנישואין.

מזונות ילדים: נועדו להבטיח את רמת החיים של ילדים הנמצאים בחזקת אחד מההורים או בחזקת אפוטרופוס.

מזונות בני משפחה נוספים: לדוגמה, מזונות הורים עבור קשישים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם, וילדיהם מסוגלים לכלכל אותם.

משמורת ילדים

תביעת משמורת ילדים קובעת החזקה בפועל, חיי יום יום

למשמורן נתונה הזכות והחובה שהילד יגור אצלו, והוא גם מקבל את ההחלטות הקטנות של היום-יום 

עם זאת, המשמורן לא מקבל את ההחלטות הגדולות לגבי הילד. ההחלטה על כך שהילד יגור אצל המשמורן נתונה לאפוטרופוס.

דיני ירושה

דיני ירושה מעוגנים בחוקים, תקנות ופסיקה אשר עוסקים בחלוקת נכסי המנוח (עזבון) ליורשיו.

צוואה

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, תהא ההורשה בהתאם להוראות הצוואה, וזאת בכפוף לכך שינתן תוקף משפטי לצוואה באמצעות הוצאת צו קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה.

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה שני צוואות של בני זוג שמורים להוריש את עיזבונם האחד לשני, ובהמשך לטובת צדדים שלישיים. 

צו ירושה

ירושה על פי דין היא ירושה ללא צוואה אשר הוראותיה נקבעת לפי הוראות חוק הירושה. דיני ירושות קובעים 3 מעגלים של יורשים לפי סדר קירבתם המשפחתית למנוח.

הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה על מעוגנת בסעיף 6 לחוק הירושה. מדובר על הליך המאפשר לאדם להסתלק מירושתו כל עוד לא חולק העזבון באמצעות עריכת תצהיר הסתלקות מירושה.

התנגדות לצו ירושה/ צוואה

המחלוקות בדיני ירושה מתבטאות בהליכים של התנגדות לצוואה, ביטול צוואה, התנגדות לצו ירושה, ביטול צו קיום צוואה, ביטול צו ירושה, הסכם בין יורשים והסתלקות

 מחלוקות בדיני ירושה נוגעות בעיקר לשתי שאלות: האם הרכוש שהותיר המנוח שייך לו וכיצד יש לחלק את עזבון  בין יורשיו

חלוקת עזבון

כלל הנכסים של המוריש העומדים לחלוקה בין יורשיו, יכונו עזבון

בנוסף, קיימים נכסים מחוץ לעיזבון המפורטים בסעיף 147 לחוק הירושה, לרבות: בכספי ביטוחים וקופות גמל

כשרות משפטית ואפוטרופסות 

כשרות משפטית היא יכולתו של כל אדם, מיום לידתו ועד מותו, ליהנות מזכויות ולשאת בחובות. החוק אשר מסדיר את נושא הכשרות המשפטית בישראל הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

צו אופוטרופסות

בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו האישיים, הרכושיים או הרפואיים. אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא צו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה. 

יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך אשר מקיף בתוכו את כל רצונותיו של הממנה שיפורטו בהמשך והוא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי על ידי עורך הדין שמוסמך לערוך זאת עד אשר יופעל בעתיד ובעת הצורך.

תומך החלטות

תומך החלטות ימונה על ידי בית משפט בכדי לעזור לאדם המתקשה בקבלת מידע, עיבודו והבנתו לצורך קבלת החלטה בענייניו,  אך מסוגל לקבל החלטה לאחר קבלת עזרה, תמיכה ותיווך של אדם נוסף.

משרד עו''ד אולגה קפלן


משרד: 08-6160474
נייד: 053-8832247
olgakaplanlaw@gmail.com

רח' הגפן 2, כרמי יוסף

צרו עמנו קשר, ונשמח לסייע לכם עם מיטב הידע והכלים שברשותנו.